Kinderen

Kinderen

Kinderen

Sport en bewegen is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Zowel op motorisch gebied maar ook op het gebied sociaal-emotionele ontwikkeling. De motorische ontwikkeling kenmerkt zich in het bewegen van de kinderen. Door te sporten en bewegen krijgen kinderen de kans om zich goed te ontwikkelen op motorisch gebied wat weer leidt tot een actievere leefstijl in de rest van het leven. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling heeft veel baat bij sport en bewegen. Sociale contacten, omgang met winst en verlies en de waarden en normen die horen bij het sporten en bewegen zijn belangrijke elementen die aangeleerd worden in de setting van sport en bewegen.

Iedereen in beweging!

Als Ataro Sportservice hebben wij als doel om kinderen zoveel mogelijk te laten sporten en bewegen. Door in te zetten op een brede motorische ontwikkeling, door op veel verschillende manieren veel verschillende sporten te beoefenen, willen wij ervoor zorgen dat kinderen plezier ervaren in het sporten en bewegen. Het plezier in sporten en bewegen is namelijk de basis voor een actieve, en daarmee gezonde, leefstijl. Om te zien welke activiteiten er aangeboden worden binnen de gemeente Zevenaar kunt u in de activiteitenagenda kijken. Hierin wordt het aanbod van Ataro Sportservice, maar ook van andere beweegaanbieders, getoond.

Kennismaken met verenigingssport

Ataro Sportservice zet zich in tijdens de sport- en beweeglessen op de basisscholen. Dit gebeurt door de inzet van vakleerkrachten en door kennismakingslessen te geven in opdracht van de sportverenigingen waar wij mee samen werken. Naast de invulling tijdens de sport- en beweeglessen zijn wij ook actief in op het gebied van gezonde leefstijl van kinderen. Door gezondheidslessen en buitenspeelprogramma’s aan te bieden en naschools sporten te organiseren willen wij kinderen helpen om een gezonde leefstijl te ontwikkelen.

Kwaliteit door kennis en ervaring

Kwaliteit bieden door middel van bekwame vakleerkrachten. Tijdens de gymles brengen wij de kinderen in contact met een groot aanbod aan sport. Door in te spelen op het sportaanbod binnen de gemeente Zevenaar willen wij ervoor zorgen dat deze leerlingen kennis maken met de verschillende sporten binnen Zevenaar. Binnen de gemeente Zevenaar verzorgen wij de sport- en beweeglessen voor:

Kwaliteit bieden op de vereniging. Het begeleiden van kinderen binnen een sportteam legt de basis voor plezier en vaardigheid binnen een sport. Door jeugdtrainers goed te ondersteunen en begeleiden kan deze basis goed gelegd worden, waardoor het kind met plezier blijft sporten! Binnen de gemeente Zevenaar ondersteund Ataro Sportservice:

Kinderen_jonger_12_jaar

    Scroll to top